Меню
Статистика
Наше опитування
Чи хотіли б ви навчатися у нашому ліцеї?
Всього відповідей: 1044
Форма входу

Рекомендації для педагогічних працівників Полтавського професійного ліцею

 

Як навчитися жити в гармонії з собою

 • Навчіться любити себе!

            Спробуйте помічати в собі найкраще! Немає страшнішого явища, ніж неповага до самого себе. Спробуйте стати собі найкращим другом.

 • Думайте про краще!

            Виявляйте найкращі риси свого характеру, сильні сторони своєї натури. Користуйтеся ними, пишайтеся, але не зазнавайтеся.

 • Ставте реальну мету й досягайте її!

            Успішних людей поважають і цінують їхню думку, але успіх — постійна праця.

 • Якщо ви поважатимете себе, то й довкола люди вас поважатимуть!

            Не приховуйте свого захоплення або поваги до когось. Людям потрібно чути і знати, що їх цінують. Даруйте людям радість і це зробить вас щасливими.

 • Будьте собою завжди!

            Ви індивідуальність — і це прекрасно.

 • Не приховуйте своїх здібностей і можливостей! Демонструйте їх!

            Адже талантами не можна нехтувати, це шкідливо для здоров’я. А ще ви можете стати «каталізатором» творчих процесів інших людей.

 • Вам хочеться «переробити», перевиховати кого-небудь зі своїх близьких?

            Зупиніться… Обміркуйте це ще раз. Критикувати інших легко, але чи зробить це вас та інших більш щасливими?

 • Будьте завжди ввічливими і привітними у спілкуванні.

            Кожна людина на нашій планеті варта поваги. Завжди пам’ятайте про це.

Можливо, ці заклики стануть мудрими порадниками у вашому житті.

 

Як уберегти учня від «груп смерті»

Класним керівникам та майстрам виробничого навчання необхідно:

 • проводити моніторинг приналежності учнів до небезпечних груп у соціальних мережах;
 • звертати увагу на коло спілкування учнів;
 • перевіряти шкіряні покриви учнів на наявність пошкоджень та, в разі їх виявлення, з'ясовувати обставини, за яких вони з'явилися; особливу увагу звертати на пошкодження в формі кита;
 • намагатися зайняти вільний час учнів предметними гуртками, гуртками художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивними секціями;
 • при проявах суїцидальної поведінки учню варто запропонувати бесіду, в якій можна вказати на його стан і порадити звернутися до практичного психолога, психотерапевта чи до інших спеціалістів. Доцільним може бути і спільне звернення (педагога та учня) до відповідного спеціаліста, бо підліток самостійно може не звернутися до фахівця.

 

Практичні психологи  Лисенко Г.О., Шевченко Н.І.

 

Вікова мотиваційна сфера

 

Вік учнів

Загальна вікова характеристика

Особливості вікової

мотиваційної сфери

Провідні вікові

мотиви

Підлітковий

(11-15р.)

Поява нових зв’язків. Невідповідність захоплень рівню матеріальних можливостей. Завищений рівень уваги: до себе і свого оточення. Неадекватна (завищена або занижена) самооцінка.

Засоби адаптації:

 • фантазії;
 • рольові ігри;
 • об’єднання в групи

 

Не усвідомлює значення знань для подальшого життя. Мотивація підтримується за рахунок певного бала. Заучування без розуміння. Увагу привертає емоційний, прикладний, конкретно-образний матеріал, а не абстрактний. Інтереси різноманітні та нестійкі. Увага підтримується за рахунок цікавого матеріалу і можливості брати участь у роботі (висловлювати особисту точку зору)

На поведінку та навчання впливає основний мотив – потреба визнання іншими людьми. Мотиваційний вплив здійснюється через можливість участі в малих робочих групах, у яких розподіл ролей здійснюють учні без втручання викладача

Юнацький

(15-18р.)

Розвиток абстрактного мислення. Здатність до самоствердження і самоаналізу. Відмова від допомоги дорослих. Новоутворення віку – переживання власної індивідуальності, бажання продемонструвати власну винятковість

Посилення ролі соціальних мотивів. Певний бал втрачає роль стимулу. На перше місце виходять знання, що дають можливість вступити до ВНЗ. Створюється чітка і стійка структура мотивів на основі власного світобачення й цінних орієнтирів. Інтерес до того, що допоможе в майбутньому житті та професійному зростанні

Провідний мотив – бажання продемонструвати свою неповторність і вступити до ВНЗ

 

Психологічні причини низької мотивації до навчання

 

Причини

Ознаки

Способи подолання

Погане здоров’я

Швидко стомлюється до кінця уроку або після перших уроків, часто пропускає заняття

Спостереження в лікарів, несуворий режим

Не враховуються індивідуальні особливості нервової системи учня

Учень не встигає виконати завдання за запланований час, болісно реагує на невдачі тощо

Допомогти учневі вивчити свої особливості й навчити її враховувати їх у процесі діяльності. Викладачеві бажано дотримуватися визначених правил у роботі з такими учнями (наприклад, не вставити у ситуацію миттєвої відповіді)

Відсутність мотивації до досягнення успіху

Низька самооцінка, нерішучість, відсутність ініціативи, прояв невпевненості у власних силах

Підвищити самооцінку, сприяти формуванню мотивації учня

Несформованість прийомів навчальної діяльності

Не володіє способами навчальної роботи (наприклад, не вміє працювати з підручником, не контролює свою роботу)

Навчити основних прийомів навчальної діяльності

Недоліки в розвитку пізнавальних процесів

Не може зосередитися, погана пам'ять, труднощі під час розв’язання завдань тощо

Використання коригувальних вправ на розвиток пізнавальних процесів

 

 

 

Формування навчальної мотивації

 

Багатьом відомий давньогрецький вислів: «Учень – не чаша, яку необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити». Але як це здійснити на практиці? Як прищепити учням інтерес до навчання? Як зробити процес навчання більш результативним? Мабуть, ці та інші запитання постають перед кожним учителем.

Для досягнення позитивного результату можна використовувати різноманітні прийоми розвитку пізнавальних мотивів.

 

Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди

У вступному слові вчитель окреслює коло питань, що розглядатимуться на уроці. При цьому використовуються знання і суб’єктивний досвід учнів, наводяться цікаві приклади й парадоксальні ситуації, демонструється зв'язок матеріалу, що вивчається, з раніше вивченим. Учитель указує на практичне значення теми, яка розглядається.

 

Мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації

         Постановка питання, демонстрація експерименту або надання логічної суперечності, для розв’язання та пояснення яких у дітей не вистачає знань.

 

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання технології «Мозкова атака»

         Цей метод полягає в колективній творчій роботі з вирішення певної складної проблеми. Усіх учнів об’єднує спільна робота над пошуком істини. Розмірковуючи над певною проблемою, доповнюючи одне одного, підхоплюють і розвивають одні ідеї, відкидаючи інші.

 

Мотивація навчальної діяльності шляхом створення ситуації успіху

         Практика засвідчує, що дуже складно працювати з учнями з низьким рівнем навчальних досягнень, тому що останні не можуть засвоїти новий матеріал. Пропонується такий прийом, як дозування викладу навчального матеріалу, тобто подання його окремими невеликими смисловими дозами з обов’язковим закріпленням. На початку вивчення теми використовуються репродуктивні методи навчання, щоб учні переконалися в можливості відтворення матеріалу, а потім уже використовуються творчі методи. Учні виконують завдання, використовуючи підказку, діючи за алгоритмом тощо. При цьому виникає проблема: як, наприклад, оцінити елементарні (на думку вчителя) дії учня – відтворення невеликої частини матеріалу, розв’язання нескладної задачі, виконання легкої самостійної роботи. Ураховуючи те, що для деяких учнів таке навчання було максимально можливим, досягнення навчальної діяльності слід оцінювати не лише середнім, а й іноді вищим балом. Такий прийом виправдовує себе, оскільки учні починають вірити у власні сили і згодом дедалі краще оволодівають матеріалом предмета.

 

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання

творчих завдань

 • Учням пропонується запитання на зразок: «Що станеться, якщо…?». У цих запитаннях розглядаються парадоксальні ситуації. Учні можуть самостійно добирати такі запитання, ставити їх одногрупникам, обговорювати, захищати свою позицію, використовуючи знання з предмета.
 • Складання кросвордів, сканвордів, загадок.
 • Художні завдання. Наприклад, «Яким я уявляю собі…». Тут можна запропонувати і природне явище, і якого-небудь діяча, і подію.
 • Написання фантастичних оповідань, есе, віршів із використанням знань із предмета.

 

Мотивація навчальної діяльності на основі діяльнісного підходу до навчання

         1. Навчальна діяльність учнів під керівництвом учителя.

                  Можливі варіанти завдань для учнів:

 • Що саме буде результатом вашої роботи на уроці?
 • Якими способами можна досягти результативності вашої роботи на уроці?
 • Чи існують інші способи виконання роботи?
 • Самостійно й послідовно виконайте всі етапи конкретної роботи та подайте результати у вигляді графіка, схеми тощо.

2. Самостійна навчальна діяльність.

Здійснюється у тому випадку, якщо окремі етапи роботи або робота загалом виконується учнем без допомоги вчителя. Можливе використання алгоритму дій на уроці або переважної частини уроків із певної теми. Учитель виконує роль консультанта.

 

Мотивація навчальної діяльності у процесі пізнавальних ігор та ігрових ситуацій

         1. «Барон Мюнхгаузен».

Мета: спростувати вигадки барона Мюнхгаузена, які заздалегідь підготував учитель, або запропонувати дітям як домашнє завдання вигадати явно неправдиві твердження, які зачитуються та спростовуються на уроці на етапі перевірки домашнього завдання.

         2. «Пінг-понг». Використовується для перевірки домашнього завдання. До дошки викликаються два учні. Вони по черзі ставлять одне одному підготовлені вдома запитання з теми домашнього завдання. Група оцінює якість питань і відповідей. Ураховується оригінальність, винахідливість, гумор, ґрунтовність відповідей.

         3. «Ланцюжок». Ланцюжки можуть бути різними: ланцюжок думок, ланцюжок відповідей на запитання, ланцюжок формул, ланцюжок задач, дібраних так, що відповідь попередньої задачі є умовою наступної.

         Прийом можна використати під час фронтального опитування, з’ясування рівня засвоєння навчального матеріалу, розв’язування задач, виконання експериментальних завдань. Пропонована ігрова ситуація сприяє зосередженню уваги.

 

 

 

Інформація абітурієнту
Пошук
Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Хостинг от uCoz.

Полтавський професійний ліцей, м.Полтава, вул. Сакко, 16а © 2020